De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kolding ? Efter 1801

Kolding

2. afdeling

Oprettelsesår

1801/1802

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Ifølge indberetninger til Danske Kancelli 1803 talte denne afdeling i 1803 3 officerer, 3 underofficerer og 58-62 menige. Alle var i uniform; afdelingen havde 60 geværer med bajonetter, men ingen sabler. Afdelingen ophævedes i 1822. Mandskabet overgik herefter til brandkorpset.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Prokurator Johannes Nellemann [1803]
Premiereløjtnant Eksam. jurist Tønnes Just Junghans [1803]
Sekondløjnant Kirschbaum [1803]

Billeder

1803

Menig i Kolding Borgervæbnings 2. afdeling
Menig i Kolding Borgervæbnings 2. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 241-242

Det gamle og nyere Kolding : P. Eliassens Koldingbog, anden del

Eliassen, P., 1975, p. 395-399

Kolding fra middelalder til nutid: en historisk beskrivelse

Eliassen, P., 1910, p. 395-397

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding

Fyhn, Jens Jørgen, 1848, p. 244-246

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 155