De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Slangerup ? Efter 1801

Slangerup

1. afdeling

Oprettelsesår

1803

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Ifølge indberetning til Danske Kancellli 1803 var der 1 kaptajn, 1 premierløjtnant og 1 fændrik. Hertil kom 1 kommandersergent og to underofficerer samt 16 borgere. En fane med byens våben oplyses endnu ikke at være anskaffet, men når den bliver det, skal den stå hos kaptajnen. Borgerne var uden sidegeværer.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639

Jensen, Henning, 1979, p. 117

Frederikssund og købstaden Slangerups Historie

Sundbo, Arne, 1937, p. 383-384