De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Slangerup

Slangerup

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639

Jensen, Henning, 1979, s. 117, Personalhistorisk Tidsskrift

Frederikssund og købstaden Slangerups Historie

Sundbo, Arne, 1937, s. 383-384