De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Slangerup ? Efter 1801

Slangerup

2. afdeling

Oprettelsesår

1803

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Mandskabet udgjordes i 1803 af 38 mand, der kommanderedes af officererne ved 1. afdeling.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639

Jensen, Henning, 1979, p. 117

Frederikssund og købstaden Slangerups Historie

Sundbo, Arne, 1937, p. 383-384