De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Århus ? Efter 1801

Århus

Ridende Corps

Oprettelsesår

1787

Nedlæggelsesår

1831

Organisation

Korpset blev oprettet i anledning af kronprins Frederiks første besøg i Århus. Det havde da 24 medlemmer. Korpset bestod i 1803 af 1 overofficer, 1 trompeter og 18 borgere og havde en standart.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Chef Infanterimajor Gersdorff [1807]
Chef Stadsmusikant Peder Albrecht 1809-

Billeder

1803

Århus Borgervæbning: Ridende Corps
Århus Borgervæbning: Ridende Corps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 211-212

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Aarhus gennem Tiderne

Birkelund, Palle og E. Sejr m. fl. (red.), 1941, p. 61-80

Blade af Aarhus Bys Historie

Hoffmeyer, J., 1911, p. 45-48 (bd. 2)

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus

Holm, Petra Julie, 1948, p. 35-46

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus II

Holm, Petra Julie, 1950, p. 47-56

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aarhus i Fyrrerne

Nielsen, Rasmus, 1901, p. 42-47

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 151-152

Borgervæbningen i Aarhus i det 18. årh.

Søgaard, Helge, 1938, p. 277-289