De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Fredericia ? Efter 1801

Fredericia

Kronprinsens Ridende Corps

Oprettelsesår

1790, o.

Nedlæggelsesår

1848 (?)

Organisation

Formentligt oprettet i 1785, men fik først i 1790 officiel tilladelse til at bære navnet Kronprinsens Ridende Korps. I 1803 bestod korpset af 4 overofficerer, 1 trompeter og 12 borgere; alle havde mundering, sabler og geværer. Korpset blev muligvis senere sammenlagt med 2. afdeling. I 1840 optræder det dog som en selvstændig enhed i Baggesens fortegnelse over de borgervæbninger, der er organiseret som regulært militær. Det havde da 1 kompagni, 3 officerer og 22 mand. Dets funktion angives dog andre steder som først og fremmest eskorte og parade fx ved kongeligt besøg i byen. Korpset var sidst i aktion i 1848, hvor Frederik 7. besøgte Fredericia. I folkemunde blev borgerne i det ridende korps kaldt "Kanariefuglene" eller "De Gule Køer" pga. de fornemme og farvestrålende uniformer.

Billeder

1803

Ritmester i Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps
Ritmester i Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps
Menig i Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps
Menig i Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps

1842

Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps
Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 245-246

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910, p. 60-88

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919, p. 190-197

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979, p. 122-127

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899, p. 66-69

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, p. 60-88

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 152