De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Fredericia

Fredericia

Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling
Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 2. afdeling
Borgerofficer i Fredericia Borgervæbnings Artillerikorps
Menig i Fredericia Borgervæbnings Artillerikorps
Ritmester i Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps
Menig i Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps
Fredericia Borgervæbning: Kronprinsens Ridende Corps
Borgerofficer i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Borgerunderofficer i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Menig i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 245-246

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910, s. 60-88

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919, s. 190-197

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979, s. 122-127

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899, s. 66-69

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, s. 60-88, Vejle Amts aarbøger

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 152