De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vejle ? Efter 1801

Vejle

Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1843-1856

Organisation

Korpset blev organiseret i 1801. Ifølge optegnelser fra 1803 talte korpset på dette tidspunkt 2 overofficerer, 3 underofficerer, 2 halvmåneblæsere og 24 borgere, i alt 31 mand. Senere optegnelse fra samme år, fra december 1830, viser, at der var 30 mand i korpset, der tillige havde 25 geværer. Alle bar uniform, og disse havde medlemmerne selv anskaffet sig.

Billeder

1803

Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings Jægerkorps
Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 249-250

Friderichs Weyle Røde Korh

Alsted, Jakob, p. 82-93

Vejle Borgervæbning gennem tre aarhundrede

Anonym, 1937,

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Borgermusikken i Vejle 1828-1855

Rasmussen, C., 1944, p. 5-6

Vejle Bys Historie : 1327 - 16. august - 1927

red. af C. V. Petersen, udg. af Vejle Kommune, 1927, p. 25