De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kolding ? Efter 1801

Kolding

Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Ifølge indberetning til Danske Kancelli marts 1803 bestod korpset af 3 overofficerer, 6 underofficerer, 1 hornblæser og 50 borgere.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Vakant [marts 1803]
Premiereløjtnant Købmand Andreas Wissing [1803]
Sekondløjnant Købmand Ludevig Slot [1803]

Billeder

1803

Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings Jægerkorps
Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings Jægerkorps
Menig i Kolding Borgervæbnings Jægerkorps
Menig i Kolding Borgervæbnings Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 241-242

Det gamle og nyere Kolding : P. Eliassens Koldingbog, anden del

Eliassen, P., 1975, p. 395-399

Kolding fra middelalder til nutid: en historisk beskrivelse

Eliassen, P., 1910, p. 395-397

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding

Fyhn, Jens Jørgen, 1848, p. 244-246

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 155