De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kolding ? Efter 1801

Kolding

Ridende Corps

Oprettelsesår

1790

Nedlæggelsesår

1840, efter

Organisation

Ifølge indberetning til Danske Kancelli marts 1803 havde korpset 2 overofficerer, 3 underofficerer, 1 trompeter og 12 borgere. I 1840 havde korpset 1 ritmester, 2 sekondløjtnant, 2 korporaler, 1 trompeter og 18 mand (jf. Fyhns Koldinghistorie 1848, der henviser til aktstykke fra Kolding Kommune). Korpset havde en særlig fremtrædende placering ved tidens kongebesøg i byen og modtog for eksempel den kongelige kortege uden for byen.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Ritmester Andreas Wulfsberg [1803]
Løjtnant Jens Jacobsen [1803]

Billeder

1803

Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings Ridende Corps
Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings Ridende Corps
Kolding Borgervæbnings Ridende Corps
Kolding Borgervæbnings Ridende Corps

1842

Kolding Borgervæbning: Ridende Corps
Kolding Borgervæbning: Ridende Corps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 241-242

Det gamle og nyere Kolding : P. Eliassens Koldingbog, anden del

Eliassen, P., 1975, p. 395-399

Kolding fra middelalder til nutid: en historisk beskrivelse

Eliassen, P., 1910, p. 395-397

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding

Fyhn, Jens Jørgen, 1848, p. 244-246

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 155