De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Køge ? Efter 1801

Køge

Jægerkorpset

Oprettelsesår

1802, o.

Nedlæggelsesår

?

Organisation

I 1803 talte jægerkorpset 28 mand, primært håndværkssvende, samt 1 underofficer. Det blev kommanderet af borgerofficerer. En mønstringsrulle fra 1804 (se Landsarkivet for Sjælland: BA-007 Køge Rådstue: 1737-1830 Artillerikorpsets indgåede breve) viser, at der var 28 menige samt en underofficer. De menige udgjordes af: 3 felberedesvende, 8 skomagersvende, 4 møllersvende, 2 købmandssvende, 1 bagersvend, 2 smedesvende, 2 bryggersvende, 1 pottemagersvend, 1 musikantsvend, 3 skræddersvende og 1 slagterkarl.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Underofficer Henrich Lorentz Ramløse [1804]

Litteratur

Kjøges Byes Historie

Anders Petersen, 1888, p. 196-198

Køge Bys Historie

Hermansen, Victor og Povl Engelstoft, 1932, p. 106, 148, 190, 202

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,