De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Køge

Køge

Borgerofficer i Køge Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Kjøges Byes Historie

Anders Petersen, 1888, s. 196-198

Køge Bys Historie

Hermansen, Victor og Povl Engelstoft, 1932, s. 106, 148, 190, 202

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842