De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? København ? Efter 1801

København

Kongens Livjægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

Korpset blev oprettet i marts 1801, da den engelske flåde første gang truede København, og blev hurtigt indsat som styrke ved et af byens batterier. Det fik kongelig stadfæstelse 15. april. Lovene foreskrev, at det skulle bestå af 4 kompagnier, som hver især hurtigst muligt skulle bringes op på 100 mand. Medlemmerne var ulønnede og skulle selv betale for uniformerne, men kongen gav dem dog våben og krudt. Da korpset (der virkelig da havde 400 mand) udmærkede sig under forsvaret af København i 1807, særlig under ”udfaldet i Classens Have”, opnåede det 31. august 1807 at blive anerkendt som et korps i hæren. Det gav dets officerer rang på linje med linjeofficererne, og disse fik yderligere som de eneste i borgerkorpsene ret til at kalde sig 'von'. Korpset vedblev at være frivilligt i modsætning til studenternes korps. 1840 bestod korpset af 4 kompagnier, 16 officerer, 3 mellemstabsfolk, 2 underofficerer og 528 mand. Det deltog ikke i de slesvigske krige, men gjorde i stedet omfattende vagttjeneste i København. Flere af korpsets medlemmer deltog dog som frivillige i krigen 1848-1850. Korpset blev gendannet flere gange efter 1870, hvor det blev nedlagt i sin oprindelige form. I første omgang samledes medlemmerne i "Livjægerskydeselskabet af 1817", senere blev der udviklet et nyt korps med det gamle navn 1885/1886, men det blev indstillet i begyndelsen af 1890'erne. I 1911 blev det atter gendannet, denne gang som cyklende rekylkorps! Det havde også skydning, eksercits og felttjeneste på programmet.

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 161-162

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : første Del

Nielsen, O., 1881, p. 293-300

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699

Nielsen, O., 1889, p. 458-475

Om borgervæbninger

Ruus, Poul, 1956,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 142-145