De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? København

København

Borgerkaptajn i København Borgervæbnings: Borgerlige Infanteri
Menig i København Borgervæbning: Borgerlige Infanteri
København Borgervæbning: Borgerlige Infanteri
Borgerkaptajn i København Borgervæbning: Borgerlige Artilleri
Konstabel i København Borgervæbning:  Borgerlige Artilleri
København Borgervæbning: Borgerlige Artilleri

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 161-162

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : første Del

Nielsen, O., 1881, s. 293-300

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699

Nielsen, O., 1889, s. 458-475

Om borgervæbninger

Ruus, Poul, 1956, Hjemmeværnsbladet

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 142-145