De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ribe ? Efter 1801

Ribe

Det frivillige Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1802/1803 (1848-)

Organisation

Byens frivillige jægerkorps oplevede en stor medlemsforøgelse efter Slaget på Reden i april 1801, men ifølge indberetning til Danske Kancelli februar 1803 var korpset ikke længere organiseret. Det angives heri, at man begyndte med at organisere korpset forrige sommer, da "man ventede Hans Kongelige Højhed Kronprinsen". Imidlertid fandtes der også et jægerkorps i byen i 1848, og dette korps blev sammen med borgervæbningens 1. afdeling stammen i et nydannet frikorps (se mere u/ 1. afdeling).

Billeder

1842

Ribe Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Ribe Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 237-238

Ribe Borgervæbning og Politikorps

Christensen, K., 1955, p. 567-579

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Ribe Bys Historie

Matthiessen, Hugo m. fl., 1929-46, p. 236-246

Ribe Bys Historie

Smith, Otto og Victor Hermansen, 1929-1946, p. 227-231

Ribe i Stiftamtmand Moltkes Tid.

Stemann, G., 1907, p. 16-20

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, p. 1-37