De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ribe

Ribe

Borgerofficer i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerunderofficer i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Ribe Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 237-238

Ribe Borgervæbning og Politikorps

Christensen, K., 1955, s. 567-579, Ribe Amt

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Ribe Bys Historie

Matthiessen, Hugo m. fl., 1929-46, s. 236-246

Ribe Bys Historie

Smith, Otto og Victor Hermansen, 1929-1946, s. 227-231

Ribe i Stiftamtmand Moltkes Tid.

Stemann, G., 1907, s. 16-20, Ribe Amt

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, s. 1-37, Ribe Amt