De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Fredericia ? Efter 1801

Fredericia

Det frivillige Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1848

Organisation

Blev regnet for nederst i korps-hierrakiet. Det var gennem hele sin eksistens særlig knyttet til de reformerte indbyggere. Korpset bestod i 1803 af 3 officerer, 8 underofficerer, 7 musikere og 63 borgere, i alt 81 mand. I 1840 var der 1 kompagni, 3 officerer og 78 mand. Det optræder dette år som en selvstændig enhed i Baggesens fortegnelse over de borgervæbninger, der er organiseret som regulært militær. I 1848 fandtes der et jægerkorps i byen, hovedsageligt bestående af reformerte og unge avlsmænd (iflg. Bremerholm 1910).

Billeder

1803

Borgerofficer i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Borgerofficer i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Borgerunderofficer i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Borgerunderofficer i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Menig i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Menig i Fredericia Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 245-246

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910, p. 60-88

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919, p. 190-197

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979, p. 122-127

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899, p. 66-69

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, p. 60-88

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 152