De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sæby ? Efter 1801

Sæby

2. afdeling

Oprettelsesår

1801?

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, var der organiseret en 2. afdeling med 2 overofficerer og 58 andre. Der er sandsynligvis tale om den samme afdeling, som omtales i Ørberg I 1970, s. 180. Han nævner, at der fandtes et 20-30 mand stort infanteri bestående af fiskere, søfolk og andre. Afdelingen må senest være ophævet i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 171-172

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

En by ved havet : Sæby købstads historie : Del 1-2.

Ørberg, Paul G., 1970, p. 177-193