De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sæby

Sæby

Menig i Sæby Borgervæbnings Artillerikorps
Borgerofficer i Sæby Borgervæbnings Artillerikorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 171-172

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

En by ved havet : Sæby købstads historie : Del 1-2.

Ørberg, Paul G., 1970, s. 177-193