De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Præstø ? Efter 1801

Præstø

Borger- og Politicorpset

Oprettelsesår

1847

Nedlæggelsesår

1850

Organisation

Korpset havde ved oprettelsen 62 medlemmer og anlagde en uniform med grøn frakke, hvide knapper og rød forkrave, grå bukser og grøn huse med kokarde og sølvtresse. Borgerforeningen skænkede korpset en rød fane med hvidt kors med indskriften i det røde: "Givet af Præstø Borgerforening til Byens Borgervæbning". Og i det hvide stod: "For Konge og Fædreland" samt byens våben. Korpset stod helt sikkert uden for den egentlige borgervæbningsorganisation. Der vides ikke meget om dets virksomhed, og det blev da også nedlagt allerede efter halvandet år, dog først approberet af Justitsministeriet i 1850.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 55-56

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Præstø Købstads og Klosters Historie

Nielsen, N.V., 1899, p. 60, 423-424