De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Randers ? Efter 1801

Randers

Det Ridende Korps

Oprettelsesår

1700-tallet

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Dette korps blev sandsynligvis oprettet i det 18. århundrede. Det bestod 1803 af 16-20 unge mænd.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 215-216

Randers Borgervæbning

Bay, Hans, 1932, p. 33

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Randers i fortid og nutid

Jensen, S., 1917, p. 61-62

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Borgervæbningen

Michaelsen, M., 1910, p. 118-124

Randers købstads historie

Spreckelsen, Povl v. (red.), 1952, p. 452-456 (bd. 2)

Chorographisk og œconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland

Stadfeldt, S. A., 1804, p. 363-364