De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Randers

Randers

Borgerofficer i Randers Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Randers Borgervæbnings 1. afdeling
Randers Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Randers Borgervæbnings 2. afdeling (Jægerkorps)
Menig i Randers Borgervæbnings 2. afdeling (Jægerkorps)

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 215-216

Randers Borgervæbning

Bay, Hans, 1932, s. 33, Jul i Randers

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Randers i fortid og nutid

Jensen, S., 1917, s. 61-62

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Borgervæbningen

Michaelsen, M., 1910, s. 118-124, Randers Amts Historiske Samfund, Aarbog

Randers købstads historie

Spreckelsen, Povl v. (red.), 1952, s. 452-456 (bd. 2)

Chorographisk og œconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland

Stadfeldt, S. A., 1804, s. 363-364