De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rudkøbing ? Efter 1801

Rudkøbing

Jægerkorpset

Oprettelsesår

1848

Nedlæggelsesår

1848?

Organisation

Korpset bestod af unge borgere og håndværkssvende. Postmester Baggesen var kaptajn.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 125-126

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Rudkøbing: Topografi og Bystyre. 4 bind

Kiilsgård, Chr., 1949-1974, p. bd. III: s. 64-65. Bd. IV: s. 86

Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.

Rasmussen, Peder, 1849, p. 106-107

Om Rudkjøbing borgervæbning

Rodhe, I.T., 1915, p. 102-115