De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rudkøbing

Rudkøbing

Borgerofficer i Rudkøbing Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 125-126

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Rudkøbing: Topografi og Bystyre. 4 bind

Kiilsgård, Chr., 1949-1974, s. bd. III: s. 64-65. Bd. IV: s. 86

Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.

Rasmussen, Peder, 1849, s. 106-107

Om Rudkjøbing borgervæbning

Rodhe, I.T., 1915, s. 102-115, Svendborg Amt. Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund. Fortsættes som: Fynske aarbøger