De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nakskov ? Efter 1801

Nakskov

Nakskov Frikorps

Oprettelsesår

1848

Nedlæggelsesår

1848-1849

Organisation

Dets funktion var bl.a. at afværge et eventuelt angreb fra Slesvig-Holsten. Korpset blev organiseret af borgerkaptajn Lyman, der i den forbindelse fik tilladelse til at træde ud af borgervæbningen. Manglende aktivitet fik korpset til at smuldre hen.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 131-132

Nakskov Købstads historie (bd. I-III)

Haugner, C.C., 1934-1936, p. I: 144-150, II: 150-158, III: 188-197

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,