De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nakskov

Nakskov

Borgerofficer i Nakskov Borgervæbnings 1. afdeling
Nakskov Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Nakskov Borgervæbnings 2. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 131-132

Nakskov Købstads historie (bd. I-III)

Haugner, C.C., 1934-1936, s. I: 144-150, II: 150-158, III: 188-197

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837