De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ribe ? Efter 1801

Ribe

Ribe Frikorps

Oprettelsesår

1848

Nedlæggelsesår

1848

Organisation

I marts-april 1848 blev borgervæbningen og jægerkorpset lagt sammen til Ribe Frikorps, der fungerede som militær enhed for den forsvarkomite, som byen nedsatte for at forsvare byen mod slesvigholstenske oprørere. Frikorpset var involveret i flere udfald fra byen og i forsvaret af byen med bl.a. barrikader og nattevagt. Mest berømt er det såkaldte "Tog til Tønder", hvor frikorpset sammen med regulære militære enheder i få dage holdt Tønder under noget, der lignede en militær besættelse; det skete for at kontrollere befolkningens nationale sindelag og førte til så stor ophidselse fra Tønderborgernes side, at tre udsendte fra Ribe ved en senere lejlighed blev tilbageholdt, nærmest som gidsler. Frikorpset blev ophævet efter Slaget ved Slesvig 23. april, fordi byen frygtede for, at organiseret modstand ville gøre det tilladt for fjendtlige hære at udplyndre den. Borgervæbningen blev derfor afvæbnet og frikorpset ophævet.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 237-238

Ribe Borgervæbning og Politikorps

Christensen, K., 1955, p. 567-579

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Ribe Bys Historie

Matthiessen, Hugo m. fl., 1929-46, p. 236-246

Ribe Bys Historie

Smith, Otto og Victor Hermansen, 1929-1946, p. 227-231

Ribe i Stiftamtmand Moltkes Tid.

Stemann, G., 1907, p. 16-20

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, p. 1-37