De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Faaborg ? Efter 1801

Faaborg

1. afdeling

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1842

Organisation

I 1802 bestod denne afdeling af 5 overofficerer, 8 underofficerer, 1 tambur og 100 borgere. I indberetning til Danske Kancelli december 1803 fremgår i alt 115 mand. Kun officerer havde uniformer og sabler, og de menige borgere bar i stedet bandalerer og patrontaske. Der var 100 bajonetgeværer til afdelingen. Fanen var blå med byens våben broderet. Under krigen mod englænderne ankrede en engelsk kutterbrig op ud for Fåborg. Borgervæbningen samledes på torvet, men noget egentligt sammenstød finder ikke sted. I 1832 blev der oprettet en "sparekasse" i tilknytning til borgervæbningen, der bl.a. skulle yde hjælp under sygdom. I 1838 var opbakningen til borgervæbningen faldet så meget, at det viste sig vanskeligt at besætte kaptajnsposten, og i 1842 blev væbningen da også nedlagt til fordel for et politi- og brandkorps.

Billeder

1803

Borgerofficer i Faaborg Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Faaborg Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 111-112

Faaborg Bys Historie. 2 bind.

Blomberg, Aage F., 1955-1956, p. bd I: s. 86, 199, 213. Bd. II: s. 33, 98-103, 197

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad

Jørgensen, Stephan, 1877, p. 67-68

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Borgervæbningen i Faaborg

Pedersen, Børge E., 1984, p. 42-47

Meddelelser om Faaborg fra ældre og nyere tid

Schrøder, August, 1866, p. 255