De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Faaborg

Faaborg

Borgerofficer i Faaborg Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Faaborg Borgervæbning: Faaborg frivilligt oprettede Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 111-112

Faaborg Bys Historie. 2 bind.

Blomberg, Aage F., 1955-1956, s. bd I: s. 86, 199, 213. Bd. II: s. 33, 98-103, 197

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad

Jørgensen, Stephan, 1877, s. 67-68

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Borgervæbningen i Faaborg

Pedersen, Børge E., 1984, s. 42-47, Våbenhistorisk tidsskrift

Meddelelser om Faaborg fra ældre og nyere tid

Schrøder, August, 1866, s. 255