De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Faaborg ? Efter 1801

Faaborg

2. afdeling

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

I 1802 talte denne afdeling ca. 60-70 mand. I indberetning til Danske Kancelli december 1803 fremgår 48 mand. Kun officerer havde uniformer og sabler, og disse officerer kom fra 1. afdelingen. Afdelingen havde 40 bajonetgeværer.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 111-112

Faaborg Bys Historie. 2 bind.

Blomberg, Aage F., 1955-1956, p. bd I: s. 86, 199, 213. Bd. II: s. 33, 98-103, 197

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad

Jørgensen, Stephan, 1877, p. 67-68

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Borgervæbningen i Faaborg

Pedersen, Børge E., 1984, p. 42-47

Meddelelser om Faaborg fra ældre og nyere tid

Schrøder, August, 1866, p. 255