De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kerteminde ? Efter 1801

Kerteminde

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1842

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 1. afdeling på dette tidspunkt talte 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 4 underofficerer, 1 tambur og 69 borgere. I alt 78 mand. I indberetning til Danske Kancelli februar 1804 nævnes 76 mand, men kun 6 havde mundering, Der var 11 geværer uden bajonetter, og ingen havde sidegeværer. Fanen var grøn med guld, med det danske våben på den ene side og byens våben på den anden, med påskriften "Til Byens Værn og Kongens Ære hengiven dette Korps vil være. Kerteminde 1801". Stangen var rød med en forgyldt krone. Ved kongeligt reskript af 1842 blev Kertemindes brandkorps og borgervæbning lagt sammen til et fælles brand- og politikorps.

Billeder

1803

Borgerofficer i Kerteminde Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Kerteminde Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 108

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Kerteminde Bys Historie, 3 bind

Porsmose, Erland, Birgit Bjerre og Kurt Risskov Sørensen, 2000,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,