De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kerteminde

Kerteminde

Borgerofficer i Kerteminde Borgervæbnings 1. afdeling
Kerteminde Borgervæbnings 2. afdeling: Jægerkorpset

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 108

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Kerteminde Bys Historie, 3 bind

Porsmose, Erland, Birgit Bjerre og Kurt Risskov Sørensen, 2000

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837