De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kerteminde ? Efter 1801

Kerteminde

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1813/1822

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 udgjorde 2. afdeling på dette tidspunkt 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 4 underoffcierer og 80 borgere. I alt 88 mand. I februar 1804 var der 90 mand. Ingen havde mundering, og der manglede 30 geværer. Afdelingen ophævedes i 1813/1822, og mandskabet overgik herefter til brandkorpset. I 1802 fremsattes fra byens side ønske om at etablere et jægerkorps, men endnu i februar 1804 var der ikke kommet svar herpå.

Billeder

1803

Kerteminde Borgervæbnings 2. afdeling: Jægerkorpset
Kerteminde Borgervæbnings 2. afdeling: Jægerkorpset

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 108

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Kerteminde Bys Historie, 3 bind

Porsmose, Erland, Birgit Bjerre og Kurt Risskov Sørensen, 2000,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,