De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Køge ? Efter 1801

Køge

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (1800)

Nedlæggelsesår

1838

Organisation

I 1803 talte 1. afdeling 4 officerer, 9 underofficerer, 1 tambur, 90 borgere under 50 år og 30 borgere over 50 år, i alt 134 mand. Alle disse havde geværer. Fanen fra 1747 blev stadig anvendt i 1803; i 1800 havde den stået på rådhuset, men i 1803 var den hos kaptajnen (jf. indberetning til Danske Kancelli 1803). Fra 1801 findes en rulle bevaret i Køge Rådstuearkiv (se mandskabsfortegnelsen) med officerer og 123 menige. Ved de engelske anfald på byen i 1807 mistede borgervæbningen sine geværer og øvrigt ”våbentøj”, og derfor ophørte dens militære øvelser. Imidlertid blev borgerskabet ved kongelig befaling af 19. april 1808 pålagt at betjene 2 trepunds ildkanoner, som blev udleveret fra det militære arsenal sammen med 60 sabler. Ifølge et koncept fra kaptajnen fra 1824 ' blev der ej mere spørgsmål om infanteritjeneste'.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Hans Olufsen [1801]
Premiereløjtnant I. Boysen [1801]
Sekondløjnant Intet navn oplyst [1801]
Fændrik Intet navn oplyst [1801]

Billeder

1803

Borgerofficer i Køge Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Køge Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Kjøges Byes Historie

Anders Petersen, 1888, p. 196-198

Køge Bys Historie

Hermansen, Victor og Povl Engelstoft, 1932, p. 106, 148, 190, 202

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,