De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Køge ? Efter 1801

Køge

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

I 1803 talte 2. afdeling 109 mand. Afdelingen havde ingen officerer, og det blev oplyst til Danske Kancelli, at mandskabet bar deres egne klæder af forskellige kulører. Ved de engelske anfald på byen i 1807 mistede borgervæbningen sine geværer og øvrigt ”våbentøj”, og derfor ophørte dens militære øvelser. Imidlertid blev borgerskabet ved kongelig befaling af 19. april 1808 pålagt at betjene 2 trepunds ildkanoner, som blev udleveret fra det militære arsenal sammen med 60 sabler. Ifølge et koncept fra kaptajnen fra 1824 ' blev der ej mere spørgsmål om infanteritjeneste'.

Litteratur

Kjøges Byes Historie

Anders Petersen, 1888, p. 196-198

Køge Bys Historie

Hermansen, Victor og Povl Engelstoft, 1932, p. 106, 148, 190, 202

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,