De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Mariager ? Efter 1801

Mariager

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1816

Organisation

Optegnelser fra begyndelsen af 1803 angiver 1. afdeling til 2 overofficerer, 3 underofficerer, 2 tamburer og 20 borgere. I alt 27 mand. I december samme år var den samlede styrke 30 mand, alle i uniform. Kancelliet havde skænket afdelingen 10 geværer, andre 10 var borgernes egne, og resten skulle lånes. Officererne havde sidegeværer. Fanen var rød med hvidt kors og i midten byens våben, samt en laurbærkrans. Efter resolution af 4. december 1816 ophævedes hele borgervæbningen.

Billeder

1803

Borgerofficer i Mariager Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Mariager Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Mariager Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Mariager Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 189-190

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. 137

Mariager Klosters og Bys Historie

Dahlerup, H., 1882, p. 191-192