De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Mariager

Mariager

Borgerofficer i Mariager Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Mariager Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 189-190

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, s. 137

Mariager Klosters og Bys Historie

Dahlerup, H., 1882, s. 191-192