De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Mariager ? Efter 1801

Mariager

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1816

Organisation

Optegnelser fra 1803 angiver 2. afdeling til 1 overofficer, 2 underofficerer og 25 borgere. I alt 28 mand.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 189-190

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. 137

Mariager Klosters og Bys Historie

Dahlerup, H., 1882, p. 191-192