De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Slagelse ? Efter 1801

Slagelse

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1840

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte borgervæbningens 1. afdeling på dette tidspunkt 1 kaptajn, 2 premierløjtnanter, 2 sekondløjtnanter, 1 fændrik, 7 underofficerer, 4 tamburer og pibere samt 70 borgere. I Skarpskytter Kompagniet, der må formodes at have hørt under 1. afdeling, var der 1 sekondøjtnant, 2 underofficerer, 1 halvmåneblæser og 16 borgere. I alt talte 1. afdeling og Skarpskytter Kompagniet 107 mand. Fanen stod hos kaptajnen. Fra 1807 findes en forordning ang. borgervæbningens æresvagt, der havde pligt til at afgive honnør, når kongelige personer rejste igennem byen. Denne æresvagt skulle bestå af: 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 kommandersergent, 3 underofficerer, 1 fanebærer og 36 menige. Borgervæbningen ophævedes i 1840, og i stedet organiseredes et brand- og politikorps.

Billeder

1803

Borgerkaptajn i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling:  Skarpskytter Kompagnit
Borgerofficer i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling: Skarpskytter Kompagnit
Menig i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling: Skarpskytter Kompagniet
Menig i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling: Skarpskytter Kompagniet

1842

Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling
Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 67-68

Bogen om Slagelse

Arnskov, P., 1931, p. 283-290

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Slagelse som militært domicil

Nielsen, H. K., 1979, p. 221-232