De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Slagelse

Slagelse

Borgerkaptajn i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling:  Skarpskytter Kompagnit
Menig i Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling: Skarpskytter Kompagniet
Slagelse Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 67-68

Bogen om Slagelse

Arnskov, P., 1931, s. 283-290

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Slagelse som militært domicil

Nielsen, H. K., 1979, s. 221-232