De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Slagelse ? Efter 1801

Slagelse

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 2. afdeling på dette tidspunkt talte 145 mand og kommanderedes af officererne fra 1. afdeling.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 67-68

Bogen om Slagelse

Arnskov, P., 1931, p. 283-290

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Slagelse som militært domicil

Nielsen, H. K., 1979, p. 221-232