De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Roskilde ? Efter 1801

Roskilde

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1827/1853

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 1. afdeling på dette tidspunkt talte 1 kaptain, 4 løjtnanter, 1 adjudant, 1 fændrik, 8 underofficerer, 8 hautboister, 2 tamburer, 1 piber og 108 borgere. "En ny smuk" fane var betalt af borgerofficererne og opbevaredes hos kaptajnen. På rådstuen opbevaredes under borgerkaptajnens tilsyn 100 nye geværer med bajonetter og skeder til begge afdellinger. Efter resolution af 26. august 1827 ophævedes vitterligt hele borgervæbningen. Ikke desto mindre var der et borgerkorps i byen, der i 1835 gjorde parade foran rådhuset ved åbningen af den rådgivende stænderforsamling. Borgerkorpset mødte også frem ved flere kongebesøg i 1830'erne og ved Frederik 7.s bisættelse i januar 1840. I 1853 ophævedes borgervæbningen så igen ved en ny forordning.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 27-28

Borgerkorpset i Roskilde

Fang, Arthur, 1926, p. 27-30

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, p. 36, 152, 177, 179, 242, 252

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, p. 36-37, 152

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Roskilde bys historie III

Karlsson, Per, Jørgen Vogelius og Eva Tønnesen, 1998, p. 181