De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Korsør ? Efter 1801

Korsør

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1873?

Organisation

2. afdeling kommanderedes af officererne fra 1. afdeling. Optegnelser fra 1803 viser, at afdelingen i 1803 bestod af 20 mand. 2. afdeling eksisterede fortsat efter 1822. Fanen opbevaredes hos kaptajnen.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 35-36

Korsør. Bidrag til egnens, byens og havnens historie

Cour, L. F. la, 1926, p. 90, 311-313, 376-377

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199