De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Korsør

Korsør

Borgerofficer i Korsør Borgervæbnings 1. afdeling
Korsør Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 35-36

Korsør. Bidrag til egnens, byens og havnens historie

Cour, L. F. la, 1926, s. 90, 311-313, 376-377

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236