De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Korsør ? Efter 1801

Korsør

Sølaugs-kompagniet

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Særskilt kompagni væbnet med rifler og huggerter samt 4 feltkanoner. Ifølge optegnelser udgjorde kompagniet i 1803 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 6 underofficerer, 2 tamburer og 40 borgere. I alt 51 mand. Ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, havde kompagniet to afdelinger: 1. afdeling med 4 officerer og 46 mand og 2. afdeling med 6 mand. Ifølge den lokale historiograf, L.F. la Cour, kom korpset aldrig til at spille nogen rolle.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 35-36

Korsør. Bidrag til egnens, byens og havnens historie

Cour, L. F. la, 1926, p. 90, 311-313, 376-377

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199