De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Århus ? Efter 1801

Århus

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (opr. oprettet før 1676)

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

1. afdeling var organiseret i 2 kompagnier, Øster og Vester Kompagni, begge oprettet før 1676. Optegnelser fra 1803 viser, at Øster Kompagni på dette tidspunkt talte 4 overofficerer, 9 underofficerer, 1 tambur og 69 borgere. I alt 83 mand. Vester Kompagni talte 6 overofficerer, 9 underofficerer, 1 tambur og 59 borgere. I alt 75 mand. Afdelingen havde 68 geværer med bajonetter tilhørende byen, resten ejede borgerne selv. Officererne havde sabel eller kårde. I 1840 havde de to regulære afdelinger i borgervæbningen tilsammen 8 officerer og 270 mand. Dette år - og sikkert også tidligere - regnedes borgervæbningen af Baggesen til de borgervæbninger, der var organiseret som et regulært militær. Efter 1849 mistede borgervæbningen som helhed betydning for de århusianske borgere, og for eksempel var der ved kongens besøg i 1853 for første gang ikke optrukket noget borgerkorps, hvorefter Frederik 7. beordrede korpset gendannet. 1858 reduceredes borgervæbningen øjensynligt til et borgerkorps med 120 menige samt en reservestyrke. Hele borgervæbningen ophævedes juli 1870.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn (Østre Kompagni) Marcus Joachim Biehmand Evald o. 1829-
Premierløjtn. (Østre Komagni) Knud Petersen o. 1829-
Sekondløjtn. (Østre Kompagni) Ebbe Claus Lyster o. 1829-
Kaptajn (Vestre Kompagni) Carl Christian Hansen o. 1829-
Premierløjtn. (Vestre Kompagni) Christian Friderich Rønde o. 1829-
Sekondløjtn. (Vestre Kompagni) Jørgen Friderich Bed o. 1829-
Kaptajn (Østre Kompagni) Thøger Kiersgaard [1814]-o. 1829
Premierløjtn. (Østre Kompagni) Peter Houberg [1814]-o. 1829
Sekondløjtn. (Østre Kompagni) Jens Mogensen Arp [1814]-o. 1829
Fændrik (Østre Kompani) Niels Kieldsen [1814]
Kaptajn (Vestre Kompagni) Peter Larsen Schmidt [1814]-o. 1829
Premierløjtn. (Vestre Kompagni) Anders Hoffmann [1814]-o. 1829
Sekondløjtn. (Vestre Kompagni) Nathan Koppel [1814]-o. 1829
Fændrik (Vestre Kompagni) Hofgaard Dentler [1814]

Billeder

1803

Borgerofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Østre Kompagni)
Borgerofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Østre Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Østre Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Østre Kompagni)

1842

Århus Borgervæbnings 1. afdeling (borgerlige infanteri)
Århus Borgervæbnings 1. afdeling (borgerlige infanteri)

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 211-212

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Aarhus gennem Tiderne

Birkelund, Palle og E. Sejr m. fl. (red.), 1941, p. 61-80

Blade af Aarhus Bys Historie

Hoffmeyer, J., 1911, p. 45-48 (bd. 2)

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus

Holm, Petra Julie, 1948, p. 35-46

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus II

Holm, Petra Julie, 1950, p. 47-56

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aarhus i Fyrrerne

Nielsen, Rasmus, 1901, p. 42-47

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 151-152

Borgervæbningen i Aarhus i det 18. årh.

Søgaard, Helge, 1938, p. 277-289