De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ribe ? Efter 1801

Ribe

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 1. afdeling på dette tidspunkt 8 overofficerer, 8 underofficerer, 3 tambourer og pibere og 120 borgere. I alt 139 mand. Der var da 60 mådelige geværer af forskellige kalibre. Se nærmere u/ Ribe Frikorps.

Billeder

1803

Borgerofficer i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerunderofficer i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerunderofficer i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Ribe Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Ribe Borgervæbnings 1. afdeling
Ribe Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 237-238

Ribe Borgervæbning og Politikorps

Christensen, K., 1955, p. 567-579

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Ribe Bys Historie

Matthiessen, Hugo m. fl., 1929-46, p. 236-246

Ribe Bys Historie

Smith, Otto og Victor Hermansen, 1929-1946, p. 227-231

Ribe i Stiftamtmand Moltkes Tid.

Stemann, G., 1907, p. 16-20

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, p. 1-37