De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Horsens ? Efter 1801

Horsens

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (ældre)

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

I 1801 havde 1. afdeling foruden rådmand Kruuse 4 løjtnanter, 8 underofficerer og 171 menige. Optegnelser fra begyndelsen af 1803, viser at afdelingen på dette tidspunkt talte 4 overofficerer, 9 underofficerer, 3 tamburer og 120 borgere; i december samme år var der 131 menige. 36 mand var forsynede med uniformer i december 1803 foruden officererne, tamburerne og piberne. Der var da 66 geværer med bajonetter og et antal geværer af forskellig slags I 1864 fik væbningen lov til at kalde sig Horsens Borgerkorps.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Premierløjtnant Johan Plech [1814]
Sekondløjtnant Hans Jørgen Hansen [1814]
Fændrik Johannes Reister [1814]
Kaptajn à la suite Christen Taaning [1814]
Sekondløjtnant Friderich Ertner [1816]
Sekondløjtnant Johannes Reufler [1816]
Premierløjtnant Christian Hansen [1839]
Kaptajn Købmand Jacob Blumer 1804-[1814]-
Sekondløjtnant J. L. Lund [1839]
Sekondløjtnant D. Mønster [1839]
Sekondløjtnant W. Drewsen [1842]

Billeder

1803

Borgerofficer i Horsens Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Horsens Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 219-220

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Horsens historie indtil 1837

Bay, Svend Aage, 1982, p. 236-237

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 153