De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Randers ? Efter 1801

Randers

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (før 1787)

Nedlæggelsesår

1867

Organisation

I december 1803 udgjordes styrken af 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 adjudant, 1 kommandersergent, 10 underofficerer, 2 tamburer, 1 piber og 159 "gemene". Alle havde den approberede mundering. Der var rigeligt med geværer, som dog var af forskellige slags, undtagen de 66 stk., som kongen havde lånt til byen i 1801. Fanen var gul med byens våben og årstallet 1787. Kompagnichef Rasmus Welling indberettede i februar 1803 flg. om korpset: "1802 anlagde borgerne eller gemene, dels efter egen begæring og dels efter min tilskyndelse (i anledning af hans kongelige højhed kronprinsens og høje gemalindes forventende ankomst hertil) ensformig mundering, nemlig karmosinrøde trøjer og lange hvide lærredsbukser". I 1837 blev det ifølge kongelig resolution af 7. maj muligt at afvikle sin tjeneste i et oprettet musikkorps. Korpset blev i 1858/1861 bestemt til 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 2 sekondløjtnanter, 1 kommandersergent, 11 underofficerer, 12 underkorporaler, 2 tamburer og 120 menige.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Friderich Bendix Hastrup [1814]
Premierløjtnant Johan Barlag [1814]
Sekondløjtnant Ove Casparsen [1814]
Fændrik Hans Peter Hansen [1814]

Billeder

1803

Borgerofficer i Randers Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Randers Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Randers Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Randers Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Randers Borgervæbnings 1. afdeling
Randers Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 215-216

Randers Borgervæbning

Bay, Hans, 1932, p. 33

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Randers i fortid og nutid

Jensen, S., 1917, p. 61-62

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Borgervæbningen

Michaelsen, M., 1910, p. 118-124

Randers købstads historie

Spreckelsen, Povl v. (red.), 1952, p. 452-456 (bd. 2)

Chorographisk og œconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland

Stadfeldt, S. A., 1804, p. 363-364