De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Randers ? Efter 1801

Randers

2. afdeling (Jægerkorps)

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1854, 30. juli

Organisation

Ifølge indberetning til Danske Kancellli 24. december 1803 var der ingen 2. afdeling i byen; senere ser det dog ud, som det frivillige jægerkorps er indgået som 2. afdeling. Korpset udgjordes i 1803 af 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 kommandersergent, 4 overjægere samt 44 jægere (i indberetning 28. februar 1803 optræder tillige 5 hornblæsere og hauboister). Jægerne var: 10 borgere, der angives at skulle indgå i 1. afdeling foråret 1804, 11 handelsbetjente, 1 student, der skulle udgå til foråret, 10 mestersønner, der forestod deres fars værksted, og 11 håndværkskarle, hvis tilstedeværelse var usikker. I 1808 blev der bevilget 200 gamle geværer fra Fredericia Arsenal til 2. afdeling til bevogtning af engelske krigsfanger i byen. 2. afdeling eksisterede fortsat efter 1822, hvor andre 2. afdelinger blev nedlagt. I Ræder 1837 og andre oversigter angives, at afdelingen blev nedlagt i 1826, men det er ikke korrekt. I steder udgik forordning 29. november 1826, der præciserede afdelingens organisation. Der blev foreskrevet en fast styrke på 72 jægere foruden officerer og overjægere. Jægerne blev fritaget for yderligere borgerlig militær tjeneste efter 12 år i jægerkorpset, men havde dog ikke lov til at forlade korpset efter 12 år, medmindre mandskabet var komplet. Ydermere blev det fastlagt efter gældende reglement for korpset, at medlemmerne selv skulle betale for gevær, lædertøj og mundering.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn,chef for korpset Hans Henrik Ammitsbøl [1814]-1824
Premierløjtnant Jens Paulsen [1814]
Sekondløjtnant Jens Langballe [1814]
Premierløjtnant Andreas Herman v. Hunæus 1824-
Kommandør Købmand Niels Bay [1803]
Premierløjtnant Købmand Christian Lange [1803]
Sekondløjnant Købmand Niels Hansen Bay [1803]

Billeder

1803

Borgerofficer i Randers Borgervæbnings 2. afdeling (Jægerkorps)
Borgerofficer i Randers Borgervæbnings 2. afdeling (Jægerkorps)
Menig i Randers Borgervæbnings 2. afdeling (Jægerkorps)
Menig i Randers Borgervæbnings 2. afdeling (Jægerkorps)

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 215-216

Randers Borgervæbning

Bay, Hans, 1932, p. 33

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Randers i fortid og nutid

Jensen, S., 1917, p. 61-62

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Borgervæbningen

Michaelsen, M., 1910, p. 118-124

Randers købstads historie

Spreckelsen, Povl v. (red.), 1952, p. 452-456 (bd. 2)

Chorographisk og œconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland

Stadfeldt, S. A., 1804, p. 363-364